Tarieven


Kennismakingsgesprek, telefonisch/mail * gratis, max. 15 min
Intakegesprek * € 50
Kinder- en jongerensessie*

€ 65

Coachsessie 18+

€ 65

Sessie buiten de prakijk* ** € 70 (excl. reiskosten)

Gesprekken met derden (bijv. leerkrachten)*

€ 15 per kwartier

Reiskosten*

€ 0,25 per kilometer

* Prijzen zijn incl. btw.

** Intakegesprek niet meegerekend.

 

Sessies hebben een duur van 60 - 90 minuten voor een vast tarief. Extra tijd (ook de voor- en nabespreking vallen hieronder) wordt doorberekend tegen een tarief van € 15 per kwartier.

Uitzondering is het intakegesprek, hier staat een tijd voor van +/- 90 minuten, maar heeft geen doorlooptarief.

Materialen en koffie/thee/ranja zijn inbegrepen.

YmkeCoacht/Felicitas Kindercoaching

7591 Denekamp

 

06 15 24 33 84

ymke@felicitaskindercoaching.nl